Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Přihlášení

CAPTCHA
Ochrana před spamem
10 + 8 =
Vypočítejte tento matematický příklad a vložte výsledek.

Jste zde

Domů » Tenis

Provozní řád kurtů

OZNÁMENÍ
Obec Všechovice oznamuje, že tenisové kurty na pozemku p.č. 1148/50 v k.ú. Všechovice jsou v majetku obce Všechovice. Na Veřejném zasedání zastupitelstva dne 28.6. 2010 bylo usnesením č. 9 rozhodnuto, že areál sportoviště bude spravovat na základě smlouvy o výpůjčce Sportovní klub Všechovice, z.s. Sportovní klub Všechovice, z.s. vydal dne 1. 7. 2010 PROVOZNÍ ŘÁD. Tímto Provozním řádem se musí řídit všechny osoby vstupující do areálu sportoviště. Dne 10. 3. 2020 byl provozní řád aktualizován.

 

Provozní řád víceúčelového hřiště Všechovice

Tento provozní řád vydává Obec Všechovice za účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu a využívání volného času zejména mládeže v obci Všechovice.

Čl. I

Využívání hřiště

1. Zřizovatelem je Obec Všechovice a provozovatelem areálu víceúčelového hřiště je Sportovní klub Všechovice, z. s.

2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku zejména k míčovým hrám (malá kopaná, volejbal, nohejbal) pro širokou veřejnost všech věkových skupin.

3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.

4. Uživatel hřiště si může pozvat na jednu rezervaci maximálně tři hosty. Poplatek za hosta (y) ve výši 30 Kč při dvouhře a 50 Kč při čtyřhře hradí člen, který hosta (y) pozval.

5. Pro pořádání turnajů platí pravidla schválená výborem klubu.

4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště.

Čl. II

Provoz a správa hřiště

1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce: Bronislav Ponížil, Všechovice 48.

2. Objednávky zajišťuje správce hřiště. Kontakty: telefonu :604 309 675 nebo 736 501 807.

3. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.

4. Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději tři hodiny před smluveným časem. Pokud tak neučiní je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednavatele další objednávky.

5. Uživatelé hřiště si mohou u správce půjčit sportovní potřeby – tyče, sítě, branky. Zapůjčené tyče, sítě a branky si uživatelé (s výjimkou dětí) instalují sami.

6. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.

7. Členové SK mají při rezervaci sportoviště přednost před nečleny.

8. Rezervace sportoviště se řídí pravidly dle rozhodnutí výkonného výboru SK Všechovice, o. s., která jsou nedílnou součástí tohoto provozního řádu.

Čl. III

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku.

1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.

2. V této souvislosti zde platí zákaz:

odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

vstupu v nevhodné obuvi – kopačky s kovovými kolíky, tretry, boty s podpatkem, ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, pískem).

manipulace s ostrými předměty, rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu

jízdy na kole, kolečkových bruslích, skateboardu aj.

přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa

konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu

vstupu podnapilým osobám

kouření v celém areálu

vstupu se zvířaty

odhazování žvýkaček na umělý povrch

3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno sledovat zápasy pouze za hrazením.

4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.

5. Pro případné ošetření drobných poranění je uživatel povinen mít lékárničku první pomoci. Správce vede záznamy o ošetřeních závažnějších poranění.

6. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

7. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu víceúčelového hřiště a neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.

Čl. IV

Další ustanovení

1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce sportoviště a každý člen zastupitelstva obce Všechovice oprávněn jej z hřiště vykázat a nahlásit na Obecní úřad Všechovice.

2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit policii (tel. číslo 158).

 

Ve Všechovicích dne 10. 3. 2020

Mgr. Janoštík Pavel – Předseda Sportovního klubu Všechovice, z.s.

Radovan Mikuš – Starosta obce Všechovice

Motto klubu:

Důležitou věcí v životě není vítězství, ale zápas. Základem není to, že se zvítězilo, ale že se bojovalo dobře.
(Pierre de Coubertin - zakladatel novodobých olympijských her)